Skip to main content

Nyomdai szolgáltatás kedvező áron!

NYOMDAI SZOLGÁLTATÁS - KEDVEZŐ ÁRON
Nyomdai előkészítés

Nyomdai előkészítés

A képfeldolgozás ill. a szöveg szerkesztése (tördelés) történik ebben a munkafázisban.

Ofszet nyomtatás

Ofszet nyomtatás

Az ofszet nyomtatás az egyik legfontosabb nyomtatási technológia a nyomdaiparban.

Digitális nyomtatás

Digitális nyomtatás

A digitális nyomtatás modern technológiái forradalmasítják a nyomdászatot.

conbiz

Önátíró termékek

Az önátíró termékek készítése nyomdász szemmel nem kihívás, de mégis nehéz feladat.

Egyéb nyomdai szolgáltatások

Egyéb nyomdai szolgáltatások

Nem tudod, hogyan kéne megoldani? Lépj kapcsolatba velünk. Megoldjuk.

Digitális nyomtatás

Könyvkötészet - könyvkötés

A könyvkötészet cégünk erőssége, ahol kiváló szakemberek végzik a minőségi könyvkötést.

Szortiment kötészet - kézi könyvkötés

Szortiment kötészet - kézi könyvkötés

A nyomdász berkeken belül nem sokra becsült tevékenység, ami nélkül nem lehet nyomdászkodni.

Digitális címkenyomtatás

Digitális címkenyomtatás

Méz címke, borcímke, termékcímke, csomagoló címke digitális nyomása gyorsan, olcsón.

Célunk a fenntartható termelés

MIT TESZÜNK ÉRTE?

 • Az EFO Nyomda éves áramigényét a nyomdacsarnok tetőjén telepített napelemes rendszerből fedezzük
 • Melegvíz-előállításunk 100%-ban napenergia felhasználásával történik
 • Éves víz- és csatorna felhasználásunk egy 4 fős család fogyasztásának felel meg
 • Gáz felhasználásunk 1000 m3/év alatt marad
 • A termékeink gyártása során keletkezett hulladék papír teljes mértékben újrahasznosításra kerül
 • A termelés során keletkezett egyéb hulladék-anyagot 80% fölötti arányban újrahasznosítják a beszállító cégek
 • Telephelyünkön 25 db fa található, melynek fele termést hozó gyümölcsfa
 • A levegőbe történő károsanyag-kibocsátásunk gyakorlatilag nulla
MIBEN SEGÍTHETÜNK?

3 generáció tapasztalatával rendelkezünk

EFO Nyomda Nyomdai szolgáltatás

Nyomdai szerkesztés

Elég csak papírra skiccelni vagy elmondani az elképzelést és tapasztalt kollégáink a vezetőség segítségével máris a megvalósítás irányába indítják a munkát

Nyomtatás

Többféle nyomtatási technológiával rendelkezünk, így mindig a leggazdaságosabb megoldást tudjuk ajánlani ügyfeleinknek

Nyomdai kötészet

A kötészetünk kimagasló teljesítményekre képes, mert kiváló szakemberekkel rendelkezünk. Talán a legfontosabb részlegünk, hiszen itt ér a nyomdai munka a végére és lesz a tervből nyomdai termék.
Az EFO Kiadó és Nyomda Kft. általános szerződési feltételei (ÁSZF)

Az EFO Kiadó és Nyomda Kft. igazodik a modern idők követelményekhez és az általános üzleti feltételeit (ÁSZF) kizárólag a honlapján jeleníti meg, mert mint nyomda minél kevesebb papírt szeretne felhasználni, hogy ezáltal is védje környezetünket. 
Az EFO Kiadó és Nyomda Kft. minden egyéb dokumentumán utalást (linket) helyez el az efonyomda.hu weblapján lévő ÁSZF oldalhoz, amelyet mindig és mindenkor elérhetővé tesz.
Az EFO Kiadó és Nyomda Kft. általános szerződési feltételei (ÁSZF)

A Megrendelő és az EFO Kiadó és Nyomda Kft. (továbbiakban: Nyomda) kapcsolattartása

Az árajánlatadással, megrendelésekkel és azok esetleges módosításaival kapcsolatosan mindkét fél írásbeliséget köt ki. 
Adott munkában bármilyen változtatást kizárólag írásos bejelentés alapján fogadunk el. Ez lehet fax, e-mail üzenet, távirat, levél, futár által kézbesített írásos dokumentum. 
A Nyomda törekszik a hosszú távú, folyamatos, jó munkakapcsolat kialakítására, ezért a legjobb tudása szerint igyekszik kiszolgálni a Megrendelőt.

Árajánlat

A Nyomda az Ajánlatkérő által megadott specifikációnak megfelelően elkészíti az árajánlatot, aminek érvényessége általában 15 nap, az ettől eltérő határidőt külön tüntetjük föl. 
A Nyomda érvényes árajánlatot kizárólag írásban ad és az elekronikus formában adott ajánlat aláírás nélkül is érvényes. Az árajánlat csak megrendelés esetén jelent kötelezettséget, az ún. tájékoztató árak kiadásakor (jellemzően telefonon) a Nyomda kötelezettséget nem vállal. 
Nem jön létre a szerződés abban az esetben, ha a megrendelésben foglaltak bármely pontban eltérnek az árajánlattól.

Anyagok átvétele, ennek igazolása

Minőségi átvétel 
A nyomdatermék minősége akkor szerződésszerű, ha a szúrópróbaszerű vizsgálatoknál a hibás mennyiség 2,5%-nál nem több. 
A Nyomda nem vállal felelősséget a hozott szedés, levilágítás, színbontás, elektronikus anyag minőségéből eredő reklamációkért. Hozott színbontás, elektronikus anyag esetén - amennyiben a megrendelő nem biztosított proof-ot vagy chromalint a nyomtatandó oldalakhoz - a Nyomda saját belátása szerint, digitális nyomógépén történő próbanyomtatás szerint ill. denzitométer nyomatellenőrző csíkján mért optimális festékterhelésre állítja be a nyomat minőségi paramétereit. 
Amennyiben a megrendelő a megrendelés leadásakor nem jelzi írásban, hogy gépinduláskor nyomáspróbát kér - ahol ő vagy meghatalmazottja ellenőrzi és jóváhagyja a készülő nyomatot - akkor a fentebb részletezett nyomtatás minőségét elfogadottnak veszi. 
A Nyomda a Megrendelőnek a megrendeléskor írásban rögzített igénye esetén a saját területén is, és az alvállalkozóinál is gyártásközi megtekintést és ellenőrzést biztosít. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Nyomda állásidőt számolhat fel. A Megrendelőnek felróható állásidőért a Nyomda kötbért számíthat fel, melynek összege 20.000,- Ft/óra + ÁFA, amit a számlán külön tételként tűntet fel. 
Minőségi átvételnek tekintik a felek a vállalkozó vezetője részéről történő személyes közreműködéskor jóváhagyott nyomáspróbát. Az aláírt szemleívtől eltérő nyomásért a Nyomda anyagilag felelős, melynek mértéke maximum a műveleti költség. 
Minőségi reklamációt csak az átvételtől számított 24 órán belül fogad el a Nyomda. Minőségi átvétel helye eltérő megállapodás hiányában a Nyomda telephelye.

Mennyiségi átvétel 
A Megrendelő a megrendelt mennyiség teljesülésének tekinti, ha a Nyomda a megrendelt összesített példányszám ? 1%-nak megfelelő példányt ad át. A Nyomda a mennyiségi átvételt elősegítendő egységcsomagokat állít elő. A mennyiségi kifogást az átadás-átvétel időpontjával kell közölni.

A szolgáltatás átvétele 
A Nyomda részéről kiállított bármilyen, a megrendelés teljesítésével kapcsolatos (szállítólevél, teljesítésigazolás, számla, stb.) dokumentum átvételével történik. Átvételnek számít, ha a számlát az átvételtől számított 24 órán belül nem kifogásolják. 
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megfelelő minőségű nyomdai termék előállításához eredetileg 300 dpi-s felbontású fotókra, képekre van szükség. Az internetről leszedett képek nyomdai feldolgozásra többnyire alkalmatlanok. Az eredetileg 72 dpi-s képek utólagos szoftveres felnagyítása nem garantál elfogadható minőséget. A Megrendelő által biztosított file formátum elsődlegesen PDF. A Megrendelő által biztosított forrásanyagokat a megrendelés teljesítése után a Nyomda sem tárolni, sem archiválni nem köteles, azok további tárolásáról a Megrendelő gondoskodik. A megrendelő írásos kérelmére - ha azt a technológia lehetővé teszi - az általa biztosított forrásanyagon is végezhetünk változtatást, ennek díja 4.000,- Ft/óra + ÁFA.

Felelősség 
A Nyomda nem vizsgálja a Megrendelő által készen átadott film, lemez, PS, PRN, JPG, TIF, PDF file tartalmát, helyesírását, esztétikáját, így azokért felelősséget sem vállal. A Nyomda nem vállal felelősséget az általa készített nyomatokon szereplő adatok illetve információk valódiságáért, azért minden esetben a Megrendelőt terheli a felelősség. A Megrendelő által valakinek a rovására történő károkozás, csalás miatt a Nyomda kizárja kártérítési felelősségét.

Név, felirat, márka 
A Nyomda a nyomdatermékekre (kivéve ISBN, ISSN számmal rendelkező könyvek ill. újságok, folyóiratok esetében) kizárólag a Megrendelő engedélyével jogosult a saját nevét, telefonszámát, webcímét, logóját rányomtatni. A Nyomdának joga van az elkészült terméket mintaként felhasználni, referenciaként bemutatni. Könyv ill. újság, folyóirat (ISBN vagy ISSN számot tartalmaz) gyártása esetén a Nyomda mindig feltüntetheti a Nyomda webcímét, felelős vezetőjét. Ettől csak külön kérés esetében tekint el.

Nyomdai előkészítés (DTP), tördelés 
A szerkesztési munkadíj tartalmazza a szerkesztés egyszeri költségét, egyszeri korrektúrázás utáni javítását, és az anyag elhelyezésének egyszeri megváltoztatását. Az ezen túlmenő szerkesztési igények külön díjtételt képeznek. A szerkesztési munkadíj megfizetése nem jelenti a forrásanyag szerzői jogainak a megszerzését, az minden esetben a Nyomda tulajdona marad. A forrásanyag és forráskód kiadására megrendelő csak külön térítés ellenében tarthat igényt. 
A nyomdai előkészítés során a Nyomda minden esetben korrektúrát (Formátum: PDF) küld a Megrendelőnek, amelyen a Megrendelő ellenőrzi az elkészített anyagot. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a korrektúrák során az észre nem vett hibákért a Nyomda felelősséget nem vállal. A Megrendelő által nem észrevehető hibák esetén a Nyomda kizárólag a saját munkája ellenértékéig vállal felelősséget. Az elmaradt haszon, vagy közvetett károkozás felelősségét mindkét fél kizárja.

Megrendelés 
Vevő az árajánlat alapján részletezett megrendelést küld írásban, amelyben az árajánlatnak megfelelően pontosan dokumentálja a specifikációt, elfogadja a kiajánlott árat, és az általános szerződési feltételeket. Megadja a számlázási címet, kapcsolattartót, annak elérhetőségét, bankszámlaszámot, adószámot. 
A Nyomda a megrendelést írásban csak a Megrendelő külön kérésére igazolja vissza. A szerződés az árajánlaton feltűntetett hely aláírásával jön létre, szóbeli megállapodás minden esetben érvénytelen. Nem jön létre árajánlati kötöttség, abban az esetben, ha a megrendelés bármely pontjában eltér az árajánlattól.

Szállítás 
A Nyomda a kész munkát az elkészülést követő 3 munkanapon belül a Megrendelőnek átadja vagy leszállítja. A Nyomda által adott ár 1 db. Pest megyei címre történő kiszállítást tartalmaz. Egyéb kiszállítást a Nyomda csak külön megállapodás alapján végez. A Megrendelő feladata és költsége az áru gépkocsiról történő levétele.

Számlázás, áru ellenértéke 
Az elkészített számla csak akkor térhet el a megrendelésben rögzítettől, ha a műszaki tartalomban változás volt, és ezt megfelelően dokumentálták. 
Fizetési késedelem esetén a Nyomda késedelmi kamat felszámítására jogosult, amelynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. A fizetés alapvetően az áru átvételekor esedékes. Ettől eltérő fizetési határidőt a felek írásban rögzíthetnek. Minden áru a Nyomda tulajdonában marad, amíg az összes számlázott összeg - beleértve a kamatot, költségeket, kötbért és adókat - teljes mértékben kifizetésre nem kerül.

Szerzői és sokszorosítási jog 
Nyomdai munkák esetében kizárólagosan a kinyomtatott nyomdai végtermékek képezik megrendelő tulajdonát. A Nyomda által készített forrásanyag, - mint szellemi termék - minden esetben a Nyomda tulajdona marad. A Nyomda által létrehozott szellemi termékek (hirdetések, kreatív anyagok, grafikák stb.) bármely más médiában, vagy más területen történő felhasználásakor a Nyomdát jogdíj illeti meg. Ennek mértéke mindig külön megállapodás tárgya. A szerzői joggal, környezetvédelmi termékdíjjal és a kulturális járulékkal kapcsolatos előírásokat megrendelő ismeri, a rendelkezések szerinti díjakat, díjfizetési kötelezettség esetén megfizeti. A Nyomda egyik kötelezettség teljesítését sem vizsgálhatja, azokért a Megrendelő felel.

Adatok kezelése, archíválása 
A Nyomda a munka elvégzéséhez leadott anyagokat (digitális vagy egyéb) a számla kifizetéséig archíválja szerverén ill. tárolja. A kéziratot vagy egyéb anyagokat a munka szállításakor a Megrendelő írásban benyújtott kérésére visszaadja. Ha nem történik ilyen irányú rendelkezés, a leadott anyagokat a Nyomda a számla kifizetését követő 3 munkanapon belül megsemmisíti, a digitális adatokat szerveréről törli. Amennyiben a Nyomda érdekemegkívánja (utánnyomás, későbbi verziók készítése) úgy jogosult a digitális adatokat szerverén tárolni, de 3. félnek csak a Megrendelő írásban benyújtott kérésére továbbítja. A Megrendelőnek kérésére történő adatkezelés és továbbítás esetén a Nyomda díjat számíthat fel, melynek összege 20.000,- Ft/alkalom + ÁFA, amit számlán külön tételként tűntet fel.

Montírung, nyomólemez 
A Nyomda a montírungot és a nyomólemezeket a számla kifizetését követő 3 munkanapon belül saját költségére megsemmisíti vagy újrahasznosítja. A Nyomda 2015.01.01-től a CTP nyomóforma-készítésre történő technológia váltás következményeként nyomóformát (montírung vagy nyomólemez) NEM tárol. A nyomóformát illetően a Megrendelő semminemű igénnyel nem képhet fel a Nyomda irányában.

Kötelespéldányok 
A kötelespéldányok OSZK részére történő szállítása a Nyomda feladata és költsége. A beszállítási rendszerességet illetőleg a Nyomda dönt. Kötelespéldányok leadása az adott tárgyévre vonatkozik. Későbbi leadás a Megrendelő kötelessége. Amennyiben az OSZK a Megrendelő felé jelzi a kötelespéldány hiányt, a Megrendelő haladéktalanul köteles jelezni a Nyomda felé a beszállítási kötelezettséget. Ennek elmulasztása esetében a Megrendelő semmilyen igénnyel nem léphet fel a Nyomda irányában.

Kész munka tárolása 
Kész munka tárolása csak a Megrendelő külön írásos kérésére történik. Legkisebb tárolási egység 1 raklap. A tárolás költsége: 2000,- Ft/raklap/hónap + ÁFA, melyet a Nyomda a Megrendelőnek 3 havonta automatikusan számlázhat. 3 hónapon túli tárolás esetén a Nyomda kizárja minőségi felelősségét.

Teljesítési határidő 
A teljesítési határidő a megrendelés kézhezvételének napjától számít, ha a megrendelő a nyomtatáshoz szükséges anyagokat megfelelő formában, minőségben és hiánytalanul átadta. A kiküldött próbanyomatok, fájlok, korrektúrák ellenőrzésének, elfogadásának idejére a folyamat megszakad, majd az írásos megerősítés elfogadástól ismét elkezdődik. Az esetleges kártérítési igény az árajánlat/számla összegét nem haladhatja meg, a megrendelő semmilyen jogcímen nem kérhet ellentételezést.

Reklamáció 
A reklamáció érvényességének feltétele, hogy a Megrendelő írásban nyújtsa be az összes vonatkozó adat feltüntetése mellett, - az áruk kézhez vételétől számított 5 napon belül, ill. maximum a szállítást követő 10 napos, teljes jogvesztő határidő mellett. 
Amennyiben a reklamáció megalapozott, a Nyomda saját döntése szerint kicserélheti vagy kijavíthatja a kérdéses árukat. Amennyiben a Nyomda véleménye szerint a javítás vagy csere nem lehetséges, a Nyomda köteles az eladási árat jóváírni és a Megrendelő részére visszafizetni. Az árut kizárólag a Nyomda előzetes és írásos beleegyezésével lehet visszaküldeni. Ezen beleegyezés nem jelenti a felelősség elismerését. 
A reklamáció nem jogosítja fel Megrendelőt arra, hogy a teljes kifizetést felfüggessze, illetve a teljes megrendelést, szállítást vagy egyéb megrendeléseket lemondjon.

Vis Maior 
A vis maior olyan eseményt jelent, amelyet a Nyomda nem tud befolyásolni, és amely a szerződés teljesítését megakadályozza, vagy ésszerűtlenül megnehezíti. Vis maior esetén a Nyomda nem felel annak hatásáért, és minden kötelezettsége felfüggesztésre kerül.

Az általános szerződési feltételek érvényessége 
Jelen szerződési feltételek 2015.01.01-től érvényesek, és vonatkozik a Megrendelő és a Nyomda között e naptól létrejövő minden szerződésre. A Nyomda az árajánlathoz, szerződéshez, számlához nem mellékeli a jelen ÁSZF-t, de a honlapján mindig és mindenkor elérhetővé teszi azt. A Nyomda az általa kibocsátott számlán linket helyez el, ami a jelen ÁSZF elérhetőségére mutat.

Záró rendelkezések 
Felek, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásait tartják az irányadónak. Felek az esetleges vitáikat megpróbálják elsősorban békés úton rendezni, amennyiben ez mégsem vezet eredményre, felek a jogvita eldöntésére kikötik a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. 
EFO Kiadó és Nyomda Kft., 2440 Százhalombatta, Nyomdász u. 4.

EFO Kiadó és Nyomda Kft. - Szerzői jogok

A www.efonyomda.hu honlapon található tartalom a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a feltüntetett szerzők szerzői jogi oltalom alá eső alkotása, amellyel kapcsolatos mindennemű hasznosítási jogokkal az EFO Kiadó és Nyomda Kft. (továbbiakban: EFO Nyomda) rendelkezik.
EFO Kiadó és Nyomda Kft. - Szerzői jogok

Tartalom alatt az alábbiak értendők:

- cikkek - tanulmányok - egyéb írások - grafikák, képek, videók (különösen a webhely design ill. css elemei) - szövegelemek - EFO Nyomda specifikus nyomdai technológiák - EFO Nyomda kalkulációs sémái, technológiái, különös tekintettel a web-nyomda.hu árkalkulációs portál anyagaira - Az EFO Nyomda kizárólag a http://efonyomda.hu/ingyenes-nyomdai-tanfolyam link alatt található oldalak felhasználását engedélyezi.

Ezen oldalak felhasználása és publikációja - mivel a nyomdai ismeretek széleskörű elterjedését szolgálja - kívánatos és ezért teljesen INGYENES.

A szabadon felhasználható tartalmakra vonatkozó irányelvek:

A felhasználónak minden esetben jeleznie kell, hogy az információk forrása az EFO Nyomda weblapja. A információ jelzése elektronikus anyagokon link formájában történik. Minta: www.efonyomda.hu

A információ jelzése nyomtatott anyagokon az EFO Nyomda-ra utaló link feliratozása, nyomtatása formájában történik. 
Minta: www.efonyomda.hu

A fent nevezett linken található tartalmakon kívül, a www.efonyomda.hu weblap egyéb tartalmi elemei nem képezik se privát se üzleti megfontolás tárgyát és az EFO Nyomda nem tesz semmilyen kivételt ezen tartalmi elemek publikációját illetőleg. Hirdetés, banner csere, együttműködési kampány kizárólag írásban, előre rögzített esetben lehetséges. 
A www.web-nyomda.hu (link is external)(másik domain www.webprint.co.hu (link is external)) nyomdai árkalkulátor és megrendelés portál az EFO Nyomda kizárólagos tulajdona és elválaszthatatlan részét képezi a www.efonyomda.hu alatti webes tartalomnak és ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a www.efonyomda.hu oldalnál.

Amennyiben a gazdálkodó szervezet vagy magánszemély mégis megsérti az EFO Nyomda a www.efonyomda.hu ill. www.web-nyomda.hu (link is external) (www.webprint.co.hu (link is external)) weblapokon elhelyezett tartalmi felhasználási szabályait, úgy az EFO Nyomda jogosult az alábbi felhasználási díjak érvényesítésére:

- A felhasználási díj naponként és tartalmi elemenként 35.000.- Ft + ÁFA
- A felhasználási díj a felhasználás minden megkezdett napjára és a felhasznált tartalmi elemek mindegyikére külön-külön megilleti az EFO Nyomda-t
- Amennyiben a felhasznált tartalmat a felhasználó más számára ellenszolgáltatás fejében teszi hozzáférhetővé, úgy a felhasználó köteles az ezzel elért vagyoni előnyt az EFO Nyomda számára átengedni
- Az EFO Nyomda a felhasználási díjról a felhasználást követően azonnal kiállítja a számlát, amit 8 banki munkanapos átutalással kell teljesíteni.
- Az EFO Nyomda nem vállal felelősséget a www.efonyomda.hu ill. www.web-nyomda.hu (link is external) (www.webprint.co.hu (link is external)), www.konyveim.co.hu (link is external) weblapok használatából eredő bármilyen közvetett vagy közvetlen kárért. A honlapon található bármilyen tippet, ötletet, elgondolást, javaslatot, megoldást mindenki csak a saját felelősségére használhatja. Az EFO Nyomda nyitott mindenféle javaslat irányában, ami a webes megjelenés és használhatóságot javítja.
A jelen felhasználási feltételek be nem tartása, illetve bármilyen jogosulatlan felhasználás esetén az EFO Nyomda az összes rendelkezésre álló jogérvényesítési eszközt igénybe veszi.

Az alábbi weblapok tartoznak az EFO Kiadó és Nyomda Kft internetes portfóliójába: 
http://efonyomda.hu http://web-nyomda.hu (link is external) http://webprint.co.hu.hu (link is external) http://konyveim.co.hu

Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) tartalmazza az EFO Kiadó és Nyomda Kft. (Üzemeltető) által üzemeltetett, a www.efonyomda.hu és a www.nyomda-webshop.hu (link is external) domainneveken elérhető oldalak és szolgáltatások (együttesen: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A Szolgáltatás technikai hátterét az Üzemeltető biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését maga végzi.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a Szolgáltatás nyitóoldalán.

1. Adatkezelő személye

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltető az adatkezelő, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető és annak munkavállalói ismerhetik meg. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra.

2. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

2.1 Regisztráció és azzal összefüggő adatkezelés

A Szolgáltatás használata bizonyos körben (azonban nem teljes körűen) regisztráció, vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges, a Szolgáltatáson elérhető szolgáltatások egy részének használata azonban regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció során az Üzemeltető egyértelműen jelzi a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok szükségesek a szolgáltatás biztonságos és jogszerű nyújtásához és használatához.

A kötelezően megadandó adatok elsősorban az alábbiak: 
- cég neve
- név
- e-mail cím
Webshop esetében a kötelezően megadandó adatok kiegészülnek az alábbiakkal: 
- telefonszám
- számlázási cím
- szállítási cím

A felhasználó természetesen hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe. Az adatszolgáltatás tehát a regisztráció vonatkozásában önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása.
Az Üzemeltető a Szolgáltatás regisztráció nélküli használata esetén is rögzít bizonyos, a felhasználókhoz kapcsolódó, esetenként személyes adatként minősülő adatokat a jelen Nyilatkozat 2.2 pontjában írtak szerint. A regisztrációval összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az érintett felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek. Mindemellett a 7.1 pontban meghatározottak szerint a felhasználó kérheti a regisztrációja, valamint az ehhez kapcsolódó adatai törlését.

2.2 Honlap-látogatottsági adatok kezelése

A Szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül és a napló-állományok maximum egy évig kerülnek tárolásra az Üzemeltető szerverén. A felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

2.3 ?Cookie?-k és ?web beacon?-ök elhelyezése, célja

A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

- beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,
- a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com (link is external) címen érhető el.
Az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például ha a felhasználó a Szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.
A fenti célokból az Üzemeltető weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt ?clickstream data?-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését ? a cookie-kkal ellentétben ? letiltsa böngészőjében. 
További információ a web beaconökkel kapcsolatban: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon (link is external)

3. Az adatkezelés célja

A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelések célja:

- a Szolgáltatás hatékony nyújtása
- a regisztrált felhasználók azonosítása,
- a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése,
- felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a Szolgáltatás működésével kapcsolatosan (például technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.),
működési problémák elhárítása,
- közvetlen üzletszerzés. Ez utóbbit az Üzemeltető kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez

4. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

Az Üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az Üzemeltető kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet: 
(i) A regisztrált felhasználók felhasználóneve nyilvános adat, tehát bárki számára hozzáférhető. A regisztrált felhasználók Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységét a felhasználóneve alapján bárki visszakeresheti. Abból akár személyes adatnak minősülő következtetések is levonhatóak, mindemellett lehetséges, hogy maga a felhasználó fedi fel saját maga személyazonosságát személyes azonosítását lehetővé teszi. A felhasználók továbbá elérhetővé tehetik e-mail címüket és más adataikat a weboldalon. Az ilyen adatok nyilvánossá tétele kizárólag az adott felhasználó saját döntése alapján történik, erre tekintettel személyes adatok önkéntes nyilvánosságra hozatalának minősül. Az ilyen nyilvánosságra hozatal esetében a felhasználóknak tudatában kell lenniük azzal, hogy a nyilvánosságra hozott adatokkal bárki visszaélhet. Ezt az Üzemeltető nem tudja megakadályozni. 
(ii) A Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az Üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.
(iii) A Szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) az Üzemeltető adott esetben szerződéses partnereivel (alvállalkozóival) is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli. Ezen szerződéses partnerek az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes felhasználók hozzájárulásával saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, a jogszabályoknak és az adott személy vagy társaság saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően. 
(iv) Az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

5. Adatbiztonság

Bár az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, nem garantálja, hogy a felhasználók a Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják. 
A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét.

6. Záró rendelkezések

6.1 Jogok gyakorlása, jogorvoslat

Felvilágosítás

A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni a kapcsolat űrlapon.

Adatmódosítás, adattörlés A Szolgáltatás keretén belül a regisztrált felhasználóknak lehetőségük van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba (account) történő bejelentkezés útján érhetnek el. A regisztrált felhasználó írásban, az alábbi e-mail címre elküldött levélben kérheti fiókja megszüntetését vagy adatai törlését: a kapcsolat űrlapon

Jogorvoslat

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

6.2 Felelősség

Az Üzemeltető a felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

6.3 Módosítás

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására.

Módosítva: 2012-01-01. -- Forrás: http://innen.hu/

Az efonyomda.hu weblap az EFO Kiadó és Nyomda Kft. (2440 Százhalombatta, Nyomdász u. 4.) tulajdona.

Az Adatvédelmi Nyilvántartásba vétel folyamatban.

Webshop

Webshop szolgáltatásunk megszünt, az EFO Kiadó és Nyomda Kft. kizárólag a nyomdai árajánlat kérés alapján kikalkulált nyomdai projekteket valósít meg.

 

 • Méretek -- Árajánlat kérés szerint
 • Árajánlat link -- https://efo-nyomda.hu/arajanlat-keres
 • Árajánlat kérés esetén a határidőről a Megrendelővel egyeztetünk
 • Nyomdai szerkesztés is kérhető