Termékdíj

2012. 01.02.-tól érvénybe lépett törvény 2015.01.01 módosítással az alábbiak szerint rendelkezik:

 • Reklámhordozó papír termékdíja 85,-Ft/kg + ÁFA
 • Csomagolási célra készített nyomdatermék termékdíja: 19,- Ft/kg + ÁFA
 • Irodai papír után fizetendő termékdíj összege: 19,- Ft/kg + ÁFA
A termékdíj ÁFA mértéke megegyezik a termék ÁFA besorolásával. (Alapesetben: 27%)
A termékdíjakat a végtermék súlya alapján kell kiszámolni. A termékdíj fizetésére "az első forgalomba hozó " a kötelezett. Az első forgalomba hozó az EFO Kiadó és Nyomda Kft., tehát köteles a termékdíjat beszedni, nyilvántartani, az APEH felé bevallani és befizetni. Reklámhordozó papírok esetében a termékdíj-átvállalás nem létezik!

Részletes infók - a fejlécekre kattintva - megtekinthetők

 • Reklámot tartalmazó szórólap
 • Térkép
 • Meghívó, rendezvényt hirdető plakát, szórólap
 • Nyomtatott képeslap
 • Kuponfüzet, tálcapapír
 • Naptárak, egyéb logózott papírajándék
 • Címke, ha nem a csomagolás része, és ha nem tartalmaz szavatossági időt stb. pl.: céges matrica
 • VHS, CD, DVD, Audió borító
 • könyv, amennyiben 50%-nál nagyobb terjedelemben tartalmaz gazdasági reklámot
 • havilap, amennyiben 50%-nál nagyobb terjedelemben tartalmaz gazdasági reklámot
 • Céges irattartó dosszié, mappa, boríték, jegyzettömb
 • Levélpapír, számlapapír, szállítólevél
 • Megrendelőlap irodai alkalmazásban
 • Esküvői meghívó
 • Névjegy
 • Állami, önkormányzati kiadványok
 • Kizárólag lakossági tájékoztatást szolgáló kiadvány
 • Használati útmutató
 • ISBN számmal rendelkező könyv, amennyiben 50%-nál kisebb terjedelemben tartalmaz gazdasági reklámot
 • ISSN számmal rendelkező havilap, amennyiben 50%-nál kisebb terjedelemben tartalmaz gazdasági reklámot
 • Papírzacskó, papírtáska
 • Kartondoboz és más csomagolóeszköz papírból
 • Címke, ha a csomagolás része
 • CD, DVD borító, tok
48. ÁRUCSOPORT PAPÍR ÉS KARTON; PAPÍRIPARI ROSTANYAGBÓL, PAPÍRBÓL VAGY KARTONBÓL KÉSZÜLT ÁRUK

4801 - Újságpapír tekercsben vagy ívben

4802 - Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben, a 4801 vagy a 4803 vtsz. alá tartozó papír kivételével; kézi merítésű papír és karton

4803 - Toalett vagy arcápoló selyem alappapír, törülköző vagy szalvéta alappapír, továbbá hasonló háztartási vagy egészségügyi cikk előállítására felhasználható, kreppelt, ráncolt, domborított, perforált, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott alappapír, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék tekercsben vagy ívben

4804 - Nem bevont nátronpapír és -karton tekercsben vagy ívben, a 4802 vagy 4803 vtsz. alá tartozók kivételével

4805 - Nem bevont más papír és karton tekercsben vagy ívben az árucsoporthoz tartozó megjegyzések 3. pontjában megengedettnél nem nagyobb mértékben megmunkálva vagy feldolgozva

4806 - Növényi pergamen, zsírpapír, pauszpapír (átmásolópapír), és pergamenpapír és más fényezett, átlátszó vagy áttetsző papír tekercsben vagy ívben

4807 - Többrétegű papír és karton (ragasztóval összeragasztott papír- vagy kartonlapokból összeállítva) felületi impregnálás vagy bevonás nélkül, belső erősítéssel is, tekercsben vagy ívben

4808 - Hullámpapír és -karton (ragasztott sima felületű lapokkal is), kreppelt, redőzött, domborított vagy perforált papír és karton tekercsben vagy ívben, a 4803 vtsz. alá tartozók kivételével

4809 - Karbonpapír, önmásolópapír, és más másoló vagy átíró papír, nyomtatott is (beleértve a sokszorosító stencilezéshez vagy az ofszet nyomólemezhez való bevont vagy impregnált papírt is) tekercsben vagy ívben

4810 - Papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal (kínai agyaggal) vagy más szervetlen anyaggal bevonva, kötőanyag felhasználásával is, de más bevonat nélkül, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott is, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben

4811 - Papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék bevonva, impregnálva, borítva, felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben a 4803, 4809 vagy a 4810 vtsz. alá tartozók kivételével

4812 - Papíripari rostanyagból készült szűrőtömb, -tábla és -lap

4813 - Cigarettapapír, kiszabva vagy könyvecske vagy szivarkahüvely alakban is

4814 - Tapéta és hasonló falborító; átlátszó ablakpapír

4816 - Karbonpapír, önmásolópapír, és más másoló- vagy átírópapír (a 4809 vtsz. alá tartozók kivételével), a sokszorosító stencil- és az ofszet nyomólemezpapír dobozba kiszerelve is

4817 - Boríték, zárt levelezőlap, postai levelezőlap és más levelezőlap papírból vagy kartonból; levelezőpapír-készletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült doboz, tasak, tárca és mappa

4818 - Toalett- (WC-) és hasonló papír, háztartási vagy egészségügyi célra szolgáló cellulózvatta vagy cellulózszálból álló szövedék, legfeljebb 36 cm széles tekercsben vagy méretre vagy alakra vágva; zsebkendő, tisztítókendő, törlő, asztalterítő, szalvéta, lepedő és hasonló háztartási, egészségügyi vagy kórházi cikk, ruházati cikk és ruházati tartozék papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből

4819 - Doboz, láda, tok, zsák és más csomagolóeszköz papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből; iratgyűjtő doboz, levéltartó doboz és hasonló cikk papírból vagy kartonból irodai, üzleti vagy hasonló célra

4820 - Regiszter, üzleti könyv, jegyzetfüzet (notesz), megrendelőkönyv, orvosi vénytömb, írótömb, előjegyzési jegyzettömb, napló és hasonló termék, iskolai füzet, írómappa, iratrendező (cserélhető lapokkal vagy más), dosszié, iratborító, sokszorosított üzleti űrlap, karbon betétlapos tömb és más irodaszer papírból vagy kartonból; album, minták vagy gyűjtemények számára és könyvborító papírból vagy kartonból

4821 - Mindenféle címke papírból vagy kartonból, nyomtatott is

4822 - Orsó, cséve, kopsz és hasonló tartó papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból (perforálva vagy merevítve is)

4823 - Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék méretre vagy alakra vágva; más termék papíripari rostanyagból, papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből

49. ÁRUCSOPORT KÖNYVEK, ÚJSÁGOK, KÉPEK ÉS MÁS NYOMDAIPARI TERMÉKEK; KÉZIRATOK, GÉPÍRÁSOS SZÖVEGEK ÉS TERVRAJZOK

4901 - Nyomtatott könyv, brosúra, röpirat és hasonló nyomtatvány, egyes lapokban is

4902 - Újság, folyóirat és időszakos kiadvány, illusztrálva vagy reklámtartalommal is

4903 - Gyermekképeskönyv, rajzoló- vagy kifestőkönyv

4904 - Kézírásos vagy nyomtatott zenemű, illusztrálva vagy bekötve is

4905 - Nyomtatott térkép és vízrajzi vagy minden más hasonló nyomtatott térkép, beleértve az atlaszt, falitérképet, helyrajzi térképet és földgömböt is

4906 - Eredeti, kézzel készült tervrajz és műszaki rajz építészeti, gépészeti, ipari, kereskedelmi, helyrajzi vagy hasonló célra; kézírásos szöveg; mindezek fényérzékeny papírra fényképészeti eljárással és karbonpapírral készített másolatai

4907 - Forgalomban lévő vagy forgalomba bocsátásra szánt posta-, illeték- vagy hasonló postatiszta bélyeg abban az országban, ahol névértéke van vagy lesz; bélyegzőlenyomattal ellátott papír; bankjegy; csekk űrlap; részvény, értékpapír vagy kötvény és hasonló jogcímű okmányok

4908 - Levonókép (levonómatrica)

4909 - Nyomtatott vagy illusztrált postai képes levelezőlap; nyomtatott lapok személyes üdvözlettel, üzenettel vagy bejelentéssel, illusztrálva, díszítve és borítékkal is

4910 - Bármilyen nyomtatott naptár, beleértve a naptárblokkot is

4911 - Más nyomtatvány, beleértve a nyomtatott képet és fényképet is
A megrendelő –köteles nyilatkozni arról, hogy az általa megrendelt kiadvány termékdíjköteles-e vagy sem.
Ebben az esetben ennek mind anyagi és erkölcsi következményeit is köteles a megrendelő viselni.
Erről nyilatkozat formájában a megrendeléssel egy időben a nyomdát tájékoztatni kell.
A reklámhordozó papír meghatározása tekintetében valótlanuk nyilatkozó kötelezettnek minősül!
Amennyiben a megrendelő, kiadó nem nyilatkozik az általa megrendelt termék kategóriába sorolásáról, akkor a nyomda dönti el, hogy minek tekinti a szóban forgó nyomdaterméket, és annak következményeiért is a nyomda felel.

Nyilatkozat hiányában ill. kötelezettség kinyilatkoztatása esetén is díjfizetési kötelezettség áll fenn, tehát a számlán a termékdíj mint külön tétel feltüntetésre kerül.

Az itt felsorolt információk tájékozató jellegűek. Erre való hivatkozással semmilyen panaszt, kártérítési igényt nem áll módunkban elfogadni. Érvényes 2015.01.01-től
Go to top