Szerzői jogok

A www.efonyomda.hu honlapon található tartalom a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a feltüntetett szerzők szerzői jogi oltalom alá eső alkotása, amellyel kapcsolatos mindennemű hasznosítási jogokkal az EFO Kiadó és Nyomda Kft. (továbbiakban: EFO Nyomda) rendelkezik.

EFO Kiadó és Nyomda Kft. - Szerzői jogok

Tartalom alatt az alábbiak értendők:

- cikkek - tanulmányok - egyéb írások - grafikák, képek, videók (különösen a webhely design ill. css elemei) - szövegelemek - EFO Nyomda specifikus nyomdai technológiák - EFO Nyomda kalkulációs sémái, technológiái, különös tekintettel a web-nyomda.hu árkalkulációs portál anyagaira - Az EFO Nyomda kizárólag a http://efonyomda.hu/ingyenes-nyomdai-tanfolyam link alatt található oldalak felhasználását engedélyezi.

Ezen oldalak felhasználása és publikációja - mivel a nyomdai ismeretek széleskörű elterjedését szolgálja - kívánatos és ezért teljesen INGYENES.

A szabadon felhasználható tartalmakra vonatkozó irányelvek:

A felhasználónak minden esetben jeleznie kell, hogy az információk forrása az EFO Nyomda weblapja. A információ jelzése elektronikus anyagokon link formájában történik. Minta: www.efonyomda.hu

A információ jelzése nyomtatott anyagokon az EFO Nyomda-ra utaló link feliratozása, nyomtatása formájában történik.
Minta: www.efonyomda.hu

A fent nevezett linken található tartalmakon kívül, a www.efonyomda.hu weblap egyéb tartalmi elemei nem képezik se privát se üzleti megfontolás tárgyát és az EFO Nyomda nem tesz semmilyen kivételt ezen tartalmi elemek publikációját illetőleg. Hirdetés, banner csere, együttműködési kampány kizárólag írásban, előre rögzített esetben lehetséges.
A www.web-nyomda.hu (link is external)(másik domain www.webprint.co.hu (link is external)) nyomdai árkalkulátor és megrendelés portál az EFO Nyomda kizárólagos tulajdona és elválaszthatatlan részét képezi a www.efonyomda.hu alatti webes tartalomnak és ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a www.efonyomda.hu oldalnál.

Amennyiben a gazdálkodó szervezet vagy magánszemély mégis megsérti az EFO Nyomda a www.efonyomda.hu ill. www.web-nyomda.hu (link is external) (www.webprint.co.hu (link is external)) weblapokon elhelyezett tartalmi felhasználási szabályait, úgy az EFO Nyomda jogosult az alábbi felhasználási díjak érvényesítésére:

- A felhasználási díj naponként és tartalmi elemenként 35.000.- Ft + ÁFA
- A felhasználási díj a felhasználás minden megkezdett napjára és a felhasznált tartalmi elemek mindegyikére külön-külön megilleti az EFO Nyomda-t
- Amennyiben a felhasznált tartalmat a felhasználó más számára ellenszolgáltatás fejében teszi hozzáférhetővé, úgy a felhasználó köteles az ezzel elért vagyoni előnyt az EFO Nyomda számára átengedni
- Az EFO Nyomda a felhasználási díjról a felhasználást követően azonnal kiállítja a számlát, amit 8 banki munkanapos átutalással kell teljesíteni.
- Az EFO Nyomda nem vállal felelősséget a www.efonyomda.hu ill. www.web-nyomda.hu (link is external) (www.webprint.co.hu (link is external)), www.konyveim.co.hu (link is external) weblapok használatából eredő bármilyen közvetett vagy közvetlen kárért. A honlapon található bármilyen tippet, ötletet, elgondolást, javaslatot, megoldást mindenki csak a saját felelősségére használhatja. Az EFO Nyomda nyitott mindenféle javaslat irányában, ami a webes megjelenés és használhatóságot javítja.
A jelen felhasználási feltételek be nem tartása, illetve bármilyen jogosulatlan felhasználás esetén az EFO Nyomda az összes rendelkezésre álló jogérvényesítési eszközt igénybe veszi.

Az alábbi weblapok tartoznak az EFO Kiadó és Nyomda Kft internetes portfóliójába:
http://efonyomda.hu http://web-nyomda.hu (link is external) http://webprint.co.hu.hu (link is external) http://konyveim.co.hu
Címkék: 
Go to top