Könyv ÁFA tudnivalók

18 százalékot tudunk megspórolni Ügyfeleinknek!

Ha az EFO Nyomda végzi a könyvkészítés összes munkafolyamatát (az előkészítéstől, a nyomáson át a teljes kötészetig), és az összes felhasznált alapanyagot az EFO Nyomda vásárolja meg,akkor a számviteli szabályok szerint 5 %-os ÁFA-val kell számlázni a 27% ÁFA helyett. Csak könyv előállítására érvényes!
Ez a Vevőnek megközelítőleg 18% bruttó megtakarítást jelent, ami az jelenti, hogy például 500.000,- Ft nettó összegnél
110.000,- Ft-tal kevesebb tőkét kell az Ügyfélnek befektetni!
Számoljon! 500.000,- Ft + 27 % ÁFA = 635.000,- Ft ---- 500.000,- Ft + 5 % ÁFA = 525.000

Csak annyit kell tenni, hogy az alább felsorolt feltételeket be kell tartani:

  • A nyomda vásárolja a könyv készítéséhez szükséges összes alapanyagot
  • A könyv terjedelmének kevesebb, 50%-a tartalmaz kereskedelmi reklámot
  • A könyv rendelkezik ISBN számmal --- ISBN szám tudnivalók
  • Kötelespéldányt kell leadni az OSZK-nak (6 pld., Szigorúan veszik. Pályázaton csak az indulhat, akinek nincs elmaradása)
Ugyanez érvényes az újságok és folyóiratok előállítására is, csak ott ISSN számot kell kérni
További fontos információ, hogy a könyv szerkesztésének, tördelésének a díja is beletartozik a könyvgyártás folyamatába (nem csak a könyvnyomtatás és a könyvkötés), így érdemes ezt a munkafolyamatot is a nyomdával végeztetni.

Amennyiben a könyvszerkesztés önnálló folyamat és nem ugyanaz a cég végzi, mint a könyvnyomtatást, akkor a könyvszerkesztés tételét 27%-os ÁFA-val kell kiszámlázni, mert fizikailag elkülönül a könyvgyártás folyamatától!
Go to top